Hlavní obsah

charakteristischer

Nechtěli jste hledat:

charlehce (se) ožehnout

charabancotevřený autokar, vyhlídkový autobus

characterpovaha, charakter, ražení

character actortypově vyhraněný herec, herec specialista

character assassinationútok na pověst, očerňování, snaha o zničení reputace

characterfulosobitý, mající osobité kouzlo

characteristiccharakteristika, příznačné/charakteristické/typické rysy/znaky

characteristicallypříznačně, charakteristicky

characterizationcharakterizace, popis

characterizecharakterizovat , být příznačný , vystihovat

charaktercharacter

charakteristickycharacteristically, peculiarly, distinctively, typically

charakteristickýcharacteristic , typical , peculiar , distinctive

charakteristikacharacteristic, attribute, feature, property, characterization

charakterizacecharacterization, description

charakterizovatcharacterize, describe, define

charakterněhonestly, uprightly, honourably

charakterníof good character, of integrity, (high-)principled, of principle, honest, upright

charakternostintegrity, rectitude, uprightness

charakterový(of a) character