Hlavní obsah

automatische Wiedereinschaltung AWE

awe(posvátný) úžas, údiv, (posvátná) bázeň, úcta