Hlavní obsah

anesthesiologist [ˌænɪsˌθiːzɪˈɒlədʒɪst]