Hlavní obsah

administrative assistance

administrativesprávní, administrativní

assistance(vý)pomoc, podpora, přispění