Hlavní obsah

ablaschen

Nechtěli jste hledat:

abjurezříci se, vzdát se , odvolat, zavrhnout

ablazev plamenech, hořící, planoucí

ablebýt schopen, dokázat, umět

able-bodied(tělesně) zdatný

ablutionsmytí se, očista

ablyobratně, dovedně, šikovně, zdatně

abnormalabnormální, nenormální, neobvyklý

abnormalityabnormalita, nenormálnost, abnormálnost

abnormallyabnormálně, nenormálně, neobvykle

aboardna palubě/palubu , do, v

abatyšeabbess

abbéabbé

abdikaceabdication, resignation

abdikační(of) abdication

abdikovatabdicate, resign, step down

abdukceabduction

abecedaalphabet

abecedníalphabetic(al), alpha

abiturientex-student, alumnus, graduate, (secondary) school leaver