Hlavní obsah

abiezione

Nechtěli jste hledat:

abhorrentodpudivý, odporný, hnusný

abidezůstávat, setrvávat, trvat

abide bydodržovat, respektovat, uznávat

abidingtrvalý, stálý, přetrvávající

abilityschopnost, způsobilost

abjectžalostný, zoufalý, naprostý

abjectlyžalostně, ostudně, naprosto

abjurationzřeknutí se, vzdání se, zavržení

abjurezříci se, vzdát se , odvolat, zavrhnout

ablazev plamenech, hořící, planoucí

abecedníalphabetic(al), alpha

abiturientex-student, alumnus, graduate, (secondary) school leaver

abiturientkaex-student, alumna, (female) graduate

abiturientskýschool leavers', alumni, graduate

abnormalitaabnormality, irregularity

abnormálníabnormal, anomalous, freakish

abnormálnostabnormality

abonentsubscriber

abonentkasubscriber

abonentnísubscription, subscriber's, season