Hlavní obsah

Zvratné zájmeno

zvratnýreversible

zájmenopronoun