Hlavní obsah

Xantan E 415

arejsi, jste, jsou, jsme

herji, jí, ní, ni, ona

or(a)nebo, či