Hlavní obsah

Subsidiarita

Nechtěli jste hledat:

subsidiaritysubsidiarita

subsidencepokles, sednutí, (se)sedání, propadání

subsidiarydceřiná firma/společnost, přidružená společnost

subsidizationdotování, subvencování, poskytování dotací

subsidizesubvencovat , přispívat

subsidizedsubvencovaný

subsidizingdotování, subvencování

subsidydotace, subvence

subsistbýt živ, vyžít, existovat

subsistenceexistenční/životní minimum, základní/minimální životní prostředky

subretasoubrette

subsaharskýsub-Saharan

subskribovatsubscribe

subskripcesubscription

substancesubstance, matter

substantivnísubstantive

substantivumsubstantive, noun

substitucesubstitution

substituovatsubstitute , replace

substitutsubstitute, subagent