Hlavní obsah

standard [ˈstændəd]

Podstatné jméno

  1. standard, norma obecně uznávaná úroveňstandard of lifeživotní úroveňmake standardstandardizovat, normalizovatped. standard assessment tasksstandardizované testy psané školními dětmi
  2. kritérium, měřítko
  3. standards zásady morální
  4. standarta, korouhev, praporecraise one's standardvytáhnout do bojeunder the standard of sbv armádě, pod zástavou koho

Vyskytuje se v

norma: technical/safety/quality standardstechnické/bezpečnostní/jakostní normy

stojanový: standard lamp, AmE floor lampstojanová lampa

úroveň: standard of living, living standardživotní úroveň

životní: living standard(s), standard of livingživotní úroveň

spisovně: He speaks standard Czech.Mluví spisovně česky.

vzrůst: increase in the standard of livingvzrůst životní úrovně

laťka: set a high standardnasadit laťku vysoko

improvement: improvement in the standardzvýšení úrovně

non-standard: non-standard Englishnespisovná angličtina

standard: standard of lifeživotní úroveň

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

wanting: nesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatkybe found wanting

living standard: living standard(s)životní úroveň