Hlavní obsah

Some who will write my paper

somenějaký, některý, několik

whokdo

willvůle, odhodlání

writepsát, napsat, zapsat

mymůj, má, mé

paperpapír