Hlavní obsah

Rübe einziehen

Nechtěli jste hledat:

roberoucho, talár, šat, hábit

rube(venkovský) balík, buran, křupan

recidivistrecidivista

reciperecept

recipientpříjemce, adresát, pobíratel

reciprocalvzájemný, oboustranný, reciproční

reciprocallyvzájemně

reciprocateopětovat, oplatit , udělat na oplátku

reciprocationopětování, oplacení

reciprocityvzájemnost, reciprocita, oboustrannost

recitalrecitál

recitationpřednes, recitace