Hlavní obsah

orgán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (tělní) organdárce orgánůorgan donor
  2. (sbor) body(autorita,úřad) authorityzákonodárný/výkonný orgánlegislative/executive body

Vyskytuje se v

dárce: dárce krve/orgánublood/organ donor

dárcovství: dárcovství krve/orgánůblood/organ donation

řeč: orgány řečispeech organs

samčí: samčí orgánymale organs

smyslový: smyslový orgánsense organ

tělesný: tělesný orgánbody organ

vnitřní: med. vnitřní zranění/krvácení/orgányinternal injuries/bleeding/organs

zastupitelský: zastupitelské orgányrepresentative bodies

advisory: poradní sbor/orgánadvisory board/body

appropriate: kompetentní/příslušný orgánthe appropriate authority

body: zákonodárný orgánlegislative body

deliberative: poradní sbor, rozhodovací orgán senát ap.deliberative body

donation: dárcovství krve/orgánůblood/organ donation

equality: antidiskriminační orgán ombudsman ap.equality body

genitalia: mužské a ženské pohlavní orgánymale and female genitalia

harvesting: odběr orgánůorgan harvesting

law-enforcement: policie a bezpečnostní složky, donucovací orgánylaw-enforcement agencies

legislative: zákonodárný orgánlegislative body

organ: dárcovství orgánůorgan donation

prosecute: orgány činné v trestním řízeníprosecuting authorities

representative: místní zastupitelské orgánylocal representative bodies

sensory: smyslové orgány/vnímánísensory organs/perception

speech: orgán řečispeech organ

supreme: nejvyšší zákonodárný orgánsupreme legislative body

watchdog: dohlížecí orgánwatchdog body

orgán: dárce orgánůorgan donor