Hlavní obsah

Inbus

Nechtěli jste hledat:

inkinkoust, tuš, tiskařská barva

innhostinec, hospoda

inv(e) , uvnitř , do

inpři, v, na

inv , během , v průběhu

inv

in(právě) v módě, teď moderní, módní

in.palec

IOUdlužní úpis

inbreedingpříbuzenské křížení, příbuzenská plemenitba, inbriding

inbuiltvestavěný, zabudovaný

inc.včetně

Inc.zapsaný v rejstříku

incalculablenevyčíslitelný

incandescencežhnutí, záření

incandescentžhnoucí, žhavicí, zářící

incantationzaklínadlo, zaříkadlo

incapableneschopný

incapacitateučinit neschopným/nezpůsobilým

imbussocket head

imunologieimmunology

inauguraceinauguration, inaugural (ceremony)

inaugurovatinaugurate

incestincest

incidentincident

inckýIncan

IndIndian

indexindex (number)

indexaceindexation, indexing

indexačníindexing