Hlavní obsah

Dělená strava

dělenýdivided, split, segmented, partitioned, partite, parted

dělitdivide, split* (up), fraction

dělit seshare , divide among

stravafood, diet