Hlavní obsah

Bemessungsbürde

Nechtěli jste hledat:

beltway(vnější) silniční okruh, okružní silnice

bemoannaříkat, lamentovat, truchlit , oplakávat

bemuse(z)mást, poplést, vyvést z míry

bemusedzmatený, vyvedený z míry

bemusedlyzmateně, nechápavě

benchlavička, lavice, sedátko

benchmarkměřítko, srovnávací/poměřovací ukazatel/kritérium

bendohnout se, sehnout se, sklonit se

bendableohebný, ohýbatelný

benderpitka, tah, flám

bdítbe* awake*, stay up/awake*, lie awake*

beatrock (music)

beatnickýbeat(nik), of beatniks

beatovýbeat

bečetbl(e)at, baa

bečkabarrel, keg, cask, tun

béčko(letter) B

bědawoe betide

bedekr(travel) guidebook, guide

bedernílumbar