Hlavní obsah

Asche

Nechtěli jste hledat:

achebolet , pociťovat bolest

askdyž, jak(mile), zatímco

aspokud jde o , co se týče

asbestosazbest

ascend(vy)stoupat, vystoupit , jít nahoru

ascendancypřevaha, dominance, nadvláda

ascendantstoupající

ascendingvzestupný, stoupající

ascensionnanebevstoupení

ascensionalstoupavý, stoupající, vzestupný

ascentstoupání, výstup

ascertainzjistit , dopátrat se, dopídit se

asceticasketický, odříkavý

AsieAsia

arzenovýarsenic

asA-flat

a.s.plc, joint-stock company

asanacerehabilitation, redevelopment, renewal, renovation

asanačnírehabilitation, redevelopment

asanovatrehabilitate, redevelop, renovate, renew

asertivitaassertiveness

asexuálasexual person

asexuálníasexual, nonsexual

asfaltasphalt, tarmac, blacktop, bitumen