Hlavní obsah

Arbeitsaktivität

Nechtěli jste hledat:

arableorný, obdělávaný, obdělávatelný

arbiterrozhodčí (sporu), arbitr, rozhodce

arbitrage(burzovní) arbitráž

arbitragerarbitrážní spekulant, arbitražér

arbitrarilysvévolně, jak se namane, libovolně, nahodile

arbitrarinesssvévolnost, (naprostá) nahodilost, arbitrárnost

arbitrarysvévolný, nahodilý, libovolný

arbitraterozsoudit , dělat arbitra , vystupovat jako arbitr

arbitrationrozhodčí řízení, (mezinárodní) arbitráž

arbitratorrozhodce, rozhodčí soudce, arbitr

arašídovýpeanut, groundnut, monkey-nut

arbitrarbiter, arbitrator, umpire

arbitrážarbitration

arbitrážníarbitral, arbitration(al)

arboretumarboretum

arcibiskuparchbishop, A(rch)bp

arcibiskupstvíarchbishopric, archiepiscopate

arcivévodaarchduke

areálcompound, premises, precincts, site, grounds

arénaarena, ring