Hlavní obsah

Afinita

Nechtěli jste hledat:

Afghanafgánský

aficionadonadšenec, (zapálený) fanoušek, fanda

afielddaleko, v dálce, v cizině

afirev plamenech, hořící, planoucí

aflamehořící, v plamenech, v ohni

afloatna hladině, na vodě, plovoucí

afootchystající se, probíhající, v běhu

aforementionedjiž/dříve/výše/shora zmíněný, již/výše uvedený

aforesaidvýše/shora uvedený/zmíněný

afoulzaplést se, dostat se do konfliktu

aerotaxiair taxi

afektemotion, affect, heat of passion

afektovanostaffectation, affectedness, airs (and graces)

afektovanýaffected, unnatural, artificial, mannered, stilted, theatrical

aférascandal, affair

aférka(love) affair, romance

AfghánecAfghan

AfghánistánAfghanistan

AfghánkaAfghan woman

afghánskýAfghan