Hlavní obsah

Abugida

Nechtěli jste hledat:

absurdlyabsurdně, nesmyslně

abundancespousta, hojnost, velké množství, nadbytek

abundanthojný, vydatný, hojně se vyskytující

abundantlynaprosto, zcela

abusezneužívání, týrání, zneužití

abusivesurový, násilnický, hrubý

abutsousedit, hraničit , přiléhat

abuzzplný , znějící, hučící, bzučící

abysmalhrozný, mizerný, otřesný

abatyšeabbess

abbéabbé

abdikaceabdication, resignation

abdikační(of) abdication

abdikovatabdicate, resign, step down

abdukceabduction

abecedaalphabet

abecedníalphabetic(al), alpha

abiturientex-student, alumnus, graduate, (secondary) school leaver