Hlavní obsah

Abbrennschweißen

Nechtěli jste hledat:

abbotshipopatství , opatský titul

abbreviate(z)krátit , zestručnit

abbreviatedzkrácený , zestručněný

abbreviationzkratka

ABCzáklady

abdicateabdikovat, odstoupit z funkce, vzdát se moci

abdicationabdikace, odstoupení z funkce, vzdání se úřadu

abdomenbřicho, dutina břišní

abdominalbřišní, abdominální, zadečkový

abdominalsbřišní svaly

abatyšeabbess

abbéabbé

abdikaceabdication, resignation

abdikační(of) abdication

abdikovatabdicate, resign, step down

abdukceabduction

abecedaalphabet

abecedníalphabetic(al), alpha

abiturientex-student, alumnus, graduate, (secondary) school leaver

abiturientkaex-student, alumna, (female) graduate